Publikacja przedstawiająca krótkie opisy badań i rezultatów aplikacyjnych prac prowadzonych w jednostkach Wydziału.

[broszura]

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z krótką relacją z "Spotkania z Przemysłem 2017"opublikowaną na stronie Biuletynu Politechniki Warszawskiej.

[link]

Wzór listu intencyjnego dotyczący woli współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej

[list]