Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

www.ch.pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przemysłem
dr inż. Andrzej Plichta
tel: (22) 234 56 32
e-mail:przemysl@ch.pw.edu.pl