Szanowni Państwo,

          Jak co roku chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach przedstawicieli przemysłu chemicznego ze studentami Wydziału Chemicznego. W tym roku zajęcia będą się odbywały w ramach "Seminariów z Przemysłem" w środy w godzinach 14:15 – 16:00 w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego na terenie centralnym PW.

          Celem tych spotkań jest przekazanie studentom wiedzy praktycznej odnośnie do działania przedsiębiorstw szeroko pojętego przemysłu chemicznego. W ramach seminariów poruszane są najważniejsze (podstawowe) zagadnienia  związane z obszarami działalności firmy takich jak: logistyka, dystrybucja i handel chemikaliami, pozyskiwanie surowców do produkcji, stosowane technologie, bezpieczeństwo pracy i procesowe, ochroną środowiska, innowacyjność, projekty B+R itd. Tematyka seminariów jest więc określona dość szeroko, aby pozostawić Państwu wybór tematu prezentacji.

          Mamy nadzieje, iż spotkania z Państwem pomogą studentom  na poznanie realiów pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, co pomoże im w kierowaniu dalszym rozwojem inżynieryjnym i naukowym. Celem tych spotkań jest również możliwość nawiązania kontaktów pomiędzy studentami, a ich przyszłymi pracodawcami. Państwo również mogą brać udział w kształceniu swoich przyszłych kadry poprzez przedstawienie oferty praktyk, stażu lub zatrudnienia.

          Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w seminariach, prosimy o kontakt z prowadzącym seminarium dr inż. Piotrem Wiecińskim (p.wiecinski@ch.pw.edu.pl).

 

Program „Seminariów z Przemysłem”

  • 11.10.2017r. - "Rynek  firm chemicznych w Polsce. Projekty o dofinansowanie innowacji."; dr inż. Krzysztof Łokaj, Managing Director, Helixon
  • 18.10.2017r. - "PROFESJONALNE DOKUMENTY APLIKACYJNE, CZYLI CO PISAC I JAK PISAĆ ABY BYĆ ZAPROSZONYM NA ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ"; Pani Ewa Kluczek-Woźniak oraz Pani Agnieszka Skowrońska – doradcy kariery z Biura Karier Politechniki Warszawskiej
  • 22.11.2017r. - Orion Corporation; Pan Timo Lappalainen, prezes Orion Corporation
  • 13.12.2017r. - spotkanie z Panią dr Despiną Anastasiou, Regional President, Dow Central Europe, The Dow Chemical Company
  • 20.12.2017r. - "Rola R&D na przykładzie firmy kosmetycznej"; NUCO E. i G. Kosyl s.j., Pani Wioletta Stachyra, Specjalista ds. Kadr i Płac
  • 10.01.2018r. - spotkanie z przedstawicielem firmy Colep Polska Sp. z o.o.
  • 17.01.2018r. - spotkanie z przedstawicielem firmy BASF