Program spotkania do pobrania w formie pliku .pdf

 

PROGRAM SPOTKANIA

9.00 – 10.00            Rejestracja uczestników (dyżur 10.00 – 17.00)
10.00 – 10.15          Powitanie Gości przez Władze Uczelni i Wydziału
10.15 – 10.40          Wykład prof. K. Schmidta-Szałowskiego o prof. I. Mościckim
10.40 – 10.50          Uroczyste otwarcie Audytorium im. I. Mościckiego
10.50 – 11.10          Przerwa kawowa (na tyłach Audytorium)
11.10 – 12.40          Prezentacja aplikacyjnych kierunków badawczych Wydziału
12.40 – 14.20          Przerwa w obradach:
          ❖ Lunch (Audytorium im. J. Czochralskiego)
          ❖ Zwiedzanie instalacji wydziałowych (start – sala 13/14: 12.50, 13.10 i 13.30)
          ❖ Odwiedzanie stoisk Wystawców (wg mapy)
14.20 – 16.20          Prezentacje Przemysłu ze wskazaniem obszarów współpracy
16.20 – 17.00          Koktajl / rozmowy kuluarowe
17.00 – 17.15          Pożegnanie Gości, zakończenie.